Zapisywanie danych do importu w formacie CSV

  1. Otwieramy plik w formacie .xls zawierający wyeksportowane z programu księgowego dane (w tym konkretnym przypadku jest to plik o nazwie „nalezności_SUBIEKT_dla_RF.xls”)

RYS1_KONWERSJA DO CSV

 

2. Po otwarciu pliku w edytorze, klikamy polecenie „Plik”, dalej „Zapisz jako”

RYS2_KONWERSJA DO CSV


3. W oknie „Zapisywanie jako”, które się pojawi, podajemy nazwę pliku (najłatwiej wybrać nazwę taką samą jak pliku .xls) oraz typ pliku: CSV (MS-DOS) (*.csv)

RYS3_KONWERSJA DO CSV

4. W oknie ostrzegającym nas przed niezgodnością funkcji z formatem CSV (MS-DOS) klikamy „Tak”

RYS4_KONWERSJA DO CSV

 

5. W oknie „Czy zapisać zmiany …” także klikamy „Tak

RYS5_KONWERSJA DO CSV

 

6. W oknie „Plik o nazwie (…) już istnieje. Czy chcesz zastąpić istniejący plik?” także klikamy „Tak”

RYS6_KONWERSJA DO CSV

 

7. Na koniec, po raz drugi pojawi się okno dialogowe ostrzegające przed niezgodnością funkcji z formatem CSV (MS-DOS). Podobnie jak wcześniej klikamy „Tak”

RYS7_KONWERSJA DO CSV

 

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles