Instrukcja DataIntegrator

1. Instalacja
2. Konfiguracja programu
3. Funkcje Zaawansowane

1. Instalacja

W tej części dowiesz się jakie są wymagania aplikacji Rozważna Firma Data Integrator oraz jak poprawnie zainstalować program.

1.1 Wymagania

Aplikacja Rozważna Firma Data Integrator została zaprojektowana na systemy Windows.

Wszystkie wymagane składniki zostaną pobrane i zainstalowane w trakcie procesu instalacji.

1.2 Kreator instalacji

Aby zainstalować program uruchom pobrany wcześniej plik instalacyjny. Aktualną wersję programu możesz znaleźć poniżej.


Uruchomieniu pliku instalacyjnego otworzy okno kreatora instalacji. Instalację rozpoczniesz klikając Dalej.

Kolejny krok pozawala na wybór dodatkowych opcji. Jeśli zdecydujesz, że ustawienia domyślne nie odpowiadają Twoim preferencjom, odznacz wybrane pola. Następnie kliknij Dalej.

W następnym kroku należy wyrazić zgodę na działanie aplikacji w sieciach prywatnych.

Zakończenie instalacji zostanie potwierdzone w ostatnim kroku. Przycisk Zakończ, zamknie kreatora instalacji.

Program, po uruchomieniu znajduje się w zasobniku systemowym

2. Konfiguracja programu

W tej części dowiesz się jak przygotować aplikację Rozważna Firma Data Integrator do pracy z twoim programem księgowym oraz systemem Rozważna Firma.

2.1 Uzyskanie danych logowania do systemu Rozważna Firma

Autoryzacja w systemie Rozważna Firma przeprowadzana jest w oparciu o podanie pary danych: klucz APInumer NIP Twojej organizacji. Dane autoryzacyjne pobierzesz z panelu klienta Rozważna Firma. W tym celu zaloguj się do systemu, kliknij w menu Monitoring Faktur (1), następnie w menu ustawień, a następnie skopiuj klucz API.

Klucz skopiuj i wklej do aplikacji Rozważna Firma DataIntegrator

UWAGA: Jeśli zajdzie potrzeba zmiany klucza, możesz to zrobić w tym miejscu. W tym celu kliknij Zmień ustawienia.

2.2 Ustanowienie połączenia z bazą danych programu księgowego

Konfigurację rozpocznij klikając dwukrotnie na ikonę w zasobniku systemowym, następnie prawym przyciskiem myszy  wywołaj menu i wybierzopcję: dodaj połączenie z programem.

W menu konfiguracyjnym należy:

 1. Podać dane konfiguracyjne dla połączenia z Monitoringiem Należności Systemu Rozważna Firma – dane te dostępne są w ustawieniach Monitoringu Należności, opisanych wyżej.

Po wpisaniu danych należy zweryfikować status połączenia. W przypadku niepowodzenia należy upewnić się, że NIP i klucz API są właściwe

 1. Chcąc zastosować standardowe zapytania SQL do programu księgowego wybrać program księgowy używany w firmie.
 2. Po podaniu danych autoryzacyjnych (zalecamy utworzenie nowego użytkownika z prawami tylko do odczytu) do programu księgowego, należy wybrać właściwą bazę danych oraz zweryfikować połączenia z programem księgowym.
 3. Zapisać konfigurację.
 4. Od momentu zapisania – program będzie automatycznie wysyłał należności do RozważnejFirmy, w cyklach co 3 godziny.
 5. Kolumna Ostatnia synchronizacja pokazuje, kiedy program ostatni raz wysyłał dane, pole status pokazuje czy odbywa się poprawna wysyłka danych. W przypadku, gdy pole status świeci się na czerwono – skontaktuj się ze swoim informatykiem lub Biurem Obsługi Klienta.

W celu przyspieszenia eksportu danych z programu księgowego do RozważnejFirmy można, klikając prawym przyciskiem myszy wybrać: „Transferuj dane do Rozważnej Firmy.”

Uwaga! Aplikacja DataIntegrator pozwala na konfigurację na jednym serwerze połączeń z wieloma podmiotami. Funkcja ta wykorzystywana jest w grupach spółek i biurach księgowych.

3. Funkcje zaawansowane

 1. W przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji w zapytaniu SQL, należy dokonać edycji pliku config.json
 2. W celu edycji pliku konfiguracyjnego, należy zamknąć aplikację RF DataIntegrator znajdującą się w zasobniku.
 3. Dozwolona jest edycja jedynie sekcji zaczynającej się od „app_profiles”
 4. Przed dokonaniem modyfikacji zaleca się wykonanie kopii zapasowej pliku konfiguracyjnego.
 5. Zapytanie powinno być przekonwertowane do base64sql
 6. Zapytanie umieszczamy w miejsce istniejącego, można zmienić również jego nazwę.

Przykład modyfikacji zapytania:

Was this article helpful?

Related Articles