Przygotowanie pliku CSV w OpenOffice

Nie możesz zaimportować pliku zapisanego w OpenOffice? Prezentujemy opcje, które należy wybrać podczas eksportu. Ustawienia mogą się różnić w zależności od wersji programu, natomiast zasada jest zawsze taka sama. Podczas zapisu pliku należy:

 

1. Zmodyfikować ustawienia filtra

01_filtr


2. Wybrać format zgodny z CSV

02_format

3. Ustawić separatory rozdzielające kolumny oraz ustawić kodowanie polskich znaków

03_separator

 

Was this article helpful?

Related Articles