Masowe zasilanie systemu Rozważna Firma danymi z pliku.

Funkcji eksportu-importu danych z pliku używamy w przy masowym składaniu zleceń windykacji.

Jakie kroki należy wykonać w ramach procedury zasilania systemu danymi z pliku?

KROK1: W zakładce w lewym górnym rogu wybierz zlecenie „nowej windykacji” (1)

KROK2: Wybierz opcję zlecenia wielu dłużników (z pliku) (2).

KROK 3: eksportuj plik z programu do obsługi przedsiębiorstwa w formacie xls lub skorzystaj z załączonego szablonu  windykacje.xlsx (3).

KROK2:  zmiana formatu XLS do wymaganego CSV lub XLSX (krok ten może zostać pominięty, jeśli Twój program księgowy generuje pliki w docelowym formacie CSV lub XLSX).

KROK3: zaznacz rodzaj windykacji oraz jej zakres (4).

KROK4: wybierz z dysku stosowny plik z danymi, wczytaj wstępnie dane, sprawdź ich poprawność (5).

KROK5: dokonaj finalnego importu danych do systemu Rozważna Firma.

KROK6: pojawi się informacja o imporcie danych oraz rejestracji zlecenia w systemie windykacyjnym (6).

KROK7: zakończ proces importu – zlecenie zostanie przekazane do realizacji.

Was this article helpful?

Related Articles