Składanie zlecenia windykacji

Zlecanie windykacji w kilku krokach:

Krok 1. Po zalogowaniu do systemu Rozważna Firma wybierz zakładkę podświetlona na pomarańczowo „zleć usługę”, następnie wybierz opcję „windykacja należności”. usługę”, następnie wybierz opcję „windykacja należności”.

Krok 2.  Pojawia się formularz, gdzie wpisujesz numer NIP dłużnika

Krok 3. Pojawia się formularz, gdzie uzupełniasz dane dłużnika

Krok 4. Dodaj dane należności; nr faktury, kwota faktury, data sprzedaży, data płatności.

Krok 5. Parametry zlecenia; tutaj zaznaczasz czy zlecenie jest ubezpieczone, czy nie – wybierasz z listy Ubezpieczyciela. Wybierasz windykację krajową bądź zagraniczną. Określasz zakres zlecenia – windykacja polubowna lub windykacja sądowa. Określasz walutę zlecenia (lista wyboru). Decydujesz czy chcesz obciążyć dłużnika odsetkami i/lub kosztami windykacji.

Dodatkowo możesz wpisać swój znacznik dłużnika – numer identyfikacyjny dłużnika z Twojej bazy kontrahentów.

W tym kroku możesz dołączyć dodatkowe dokumenty do zlecenia, takie jak faktury, umowy, ugody, noty odsetkowe, noty obciążeniowe itp.

Krok 6. W tym kroku możesz wpisać dodatkowe dane dłużnika. Możesz równie powiadomić dłużnika o rozpoczętej windykacji wpisując adres e-mail i/lub numer telefonu.

Masz informację o rejestracji zlecenia w systemie oraz datę przekazania zlecenia do windykacji.

Możesz również pobrać plik PDF z podsumowaniem zlecenia, które będzie potwierdzeniem złożenia zlecenia do windykacji EULEO.

Krok 7. Klikasz pomarańczowy przycisk „zakończ”. Zlecenie zostało przekazane do systemu windykacyjnego EULEO, oczekuje na realizacje.

Was this article helpful?