Eksport pliku do monitoringu faktur z programu ELISOFT Faktury

  1. Otwieramy listę „Faktury sprzedaży”
  2. Klikamy guzik „XLS”
  3. Zapisujemy plik pod dowolną nazwą w dowolnej lokalizacji*.

*   Program, na moment opracowywania instrukcji eksportu nie umożliwia wyboru poszczególnych faktur, eksportuje całą listę.

elisoft

Was this article helpful?

Related Articles