Wgrywanie danych (import danych) do Monitoringu Faktur ( Monitoring Należności Bieżących)

1. Klikamy guzik „Aktualizuj” w sekcji „Ostatnia aktualizacja faktur”

RYS.1.IMPORT MNB

2.      W sekcji „Wgranie pliku” w kroku 2, klikając „(sprawdź listę pól obowiązkowych”) możemy dowiedzieć się, jakie kolumny / wiersze muszą zostać zaimportowane.
RYS.2.IMPORT MNB

3.      Po sprawdzeniu obowiązkowych pól zamykamy okno, klikamy guzik „Wybierz plik” i wskazujemy wcześniej wyeksportowany z programu księgowego plik. Po wskazaniu pliku klikamy guzik „Dalej”.

4. MNB Wgranie pliku
4.      W sekcji „Schemat importu” dla wcześniej wspomnianych pól obowiązkowych wskazujemy systemowi Rozważna Firma jaki typ danych reprezentuje dana kolumna. Wybrany schemat możemy zapisać używając guzika „Zapisz jako schemat pliku”, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Następnie klikamy guzik „Dalej”.

RYS.4.IMPORT MNB

5.      Przed wgraniem pliku należy wskazać, czy system ma przypisać zdefiniowany wcześniej scenariusz, czy zostanie to wykonane po wgraniu danych.

5. MNB przypisanie scenariusza
6.      W sekcji „Wgrywanie należności – podsumowanie” umieszczona jest informacja o przetwarzaniu pliku. Informacja o statusie monitoringu umieszczone są w sekcji Historia importu.

6. Podsumowanie wgrywania
7.      O pomyślnym zaktualizowaniu (wgraniu) należności zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem w osobnej sekcji.
8. historia importu

Was this article helpful?

Related Articles