Wprowadziłam dane o zaległościach finansowych Kontrahentów do systemu, a mimo to przypomnienia nie zostały wysłane. Dlaczego?

Jeśli przypomnienia nie zostały wysłane pierwsze na co należy zwrócić uwagę to termin przeterminowana całego salda Kontrahenta. System zwraca uwagę na datę najstarszej faktury i jeśli przekracza ona zdefiniowany przez Użytkownika w scenariuszu maksymalny DPD (30, 60 lub 90 dni w zależności od wyboru Użytkownika) wtedy przypomnienia nie zostaną wysłane.
Monitoring Faktur to narzędzie przypominania o należnościach bieżących!
W przypadku, gdy Kontrahent opóźnia płatność powyżej 90 dni od daty wymagalności należy rozważyć skierowanie sprawy to windykacji – im szybsza decyzja tym szansa na skuteczne działania windykacyjne większa.

Drugą przyczyną braku wysłania przypomnień może być brak przypisanych scenariuszy monitoringu.

Kolejną rzeczą , na którą Użytkownik powinien zwrócić uwagę to wartość dostępnych środków na koncie.

Was this article helpful?

Related Articles