Skąd czerpane są dane zawarte w wynikach wyszukiwania sprawdzarki NIP?

Informacje zawarte w wynikach wyszukiwarki NIP czerpane są automatycznie z zasobów bazy windykacyjnej EULEO.  Dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów gospodarczych będących dłużnikami klientów EULEO. Informacje mają charakter obiektywny i nie są w żaden sposób przygotowywane na potrzeby publikacji. Rozważna interpretacja uzyskanych informacji należy do użytkownika systemu.

Was this article helpful?

Related Articles