Czy mogę uzyskać informację, kto zlecał windykację wobec konkretnego dłużnika opublikowanego w wywiadowni online?

Nie, taka informacja nie jest dostępna. System Rozważna Firma oparty jest na poszanowaniu przepisów prawa i zasadzie poufności uzyskanych danych.

Was this article helpful?

Related Articles