Czym się różni Oferta Trudnych Wierzytelności na Sprzedaż od Długów na Sprzedaż?

Listy OTWS (podzielone na branże) zawierają oferty sprzedaży wierzytelności wobec podmiotów skrajnie nierzetelnych, niewypłacalnych. Podjęcie współpracy z taką firmą, zakup długu takiej firmy związany jest z bardzo wysokim ryzykiem. Należy pamiętać, że wierzytelności takiego podmiotu były wcześniej przedmiotem windykacji przez firmę EULEO i to specjaliści tej firmy zakwalifikowali taką wierzytelność jako praktycznie niemożliwą do odzyskania. Należy pamiętać, iż tego typu wierzytelności stanowią zaledwie ułamek wszystkich ofert sprzedaży wierzytelności.

Oferta Długów na Sprzedaż, to oferta wierzytelności, które trafiły do windykacji prowadzonej przez firmę EULEO. Jednym ze sposobów zaspokojenia wierzyciela (uzyskania zapłaty) jest sprzedaż długu. Podmioty, które nie mają oznaczenia WYSOKIE RYZYKO na giełdzie, to podmioty, które mogą mieć przejściowe trudności z terminową realizacją płatności. Brak znacznika WYSOKIE RYZYKO jednakże nie oznacza gwarancji zapłaty należności. Należy pamiętać, iż dług takiego podmiotu trafił już do firmy windykacyjnej.

Was this article helpful?

Related Articles