Co to jest Windykacja Polubowna

WINDYKACJA POLUBOWNA – co to jest?

Windykacją polubowną nazywamy dochodzenie do uzyskania rozliczenia zadłużenia za pomocą wszelakich środków mieszczących się w granicach prawa; może to być spłata długu, wzajemne rozliczenia – kompensata lub zwrot towaru.

Wykwalifikowany personel EULEO prowadzi negocjacje z dłużnikiem celem uzyskania całkowitego rozliczenia długu bez konieczności angażowania działań prawnych.

Windykacja polubowna prowadzona przez EULEO polega na monitorowaniu dłużnika i systematycznym przypominaniu mu o konieczności spłaty należności. Narzędzia wykorzystywane w windykacji polubownej EULEO to przede wszystkim wezwania do zapłaty oraz wezwania do zapłaty z notami odsetkowymi, kontakt telefoniczny windykatora biurowego, kontakt bezpośredni windykatora terenowego. Wezwania do zapłaty nierzadko zawierają dodatkowe zapisy, jak np. możliwość o opublikowaniu długu na giełdzie długów. Wszystkie powyższe czynności windykacyjne mają skłonić dłużnika do spłaty długu.

Po zalogowaniu się do systemu RF, w sekcji Baza Wiedzy jest opisany cały proces windykacji krok po kroku.

Was this article helpful?

Related Articles