Gdzie mogę sprawdzić moje zlecenia; zamknięte i aktualnie prowadzone?

Stan aktualnie prowadzonych spraw, w zakresie windykacji znajdziesz w sekcji WINDYKACJE (1).

Rys. 1 Sekcja windykacje

Możesz korzystać z filtrów wyszukiwarki (2) podając kryteria wyszukiwania:

-status zlecenia (3),

– etap zlecenia (4),

– inne filtry – lista wyboru (5).

Rys. 2. Wyszukiwarka, filtry

Rys. 3. Status zlecenia

Rys. 4. Wyszukuj po etapie zlecenia

Rys. 5. Lista dodatkowych filtrów

Was this article helpful?

Related Articles