Co oznacza znacznik WYSOKIE RYZYKO w wynikach wyszukiwania w sprawdzarce kontrahentów?

WYSOKIE RYZYKO oznacza, iż podmiot został oceniony jako Wysokie Ryzyko Niewypłacalności. Oznacza, iż dany podmiot wykazał się w czasie windykacji szczególną nierzetelnością i ryzyko zakupu wierzytelności takiego kontrahenta jest bardzo wysokie. Warto pamiętać, iż większość wierzytelności wystawionych na giełdzie długu nie posiada atrybutu WYSOKIE RYZYKO.

Was this article helpful?

Related Articles