Jak monitorować kontrahentów pod kątem zdarzeń negatywnych? ( Monitoring NIP)

Jedną z najważniejszych funkcjonalności systemu Rozważna Firma stanowi powiadamianie o zadłużeniach tzw. „MONITORING NIP”.  Dzięki monitoringowi użytkownik może na bieżąco śledzić sytuację finansową obecnych i potencjalnych kontrahentów oraz szybko podejmować odpowiednie kroki w przypadku informacji o problemach finansowych.

Użytkownik Rozważnej Firmy może wprowadzić do systemu numery NIP kontrahentów, którzy od momentu dodania będą monitorowani pod kątem zdarzeń negatywnych (informacje o zadłużeniu).

Jeśli obserwowany kontrahent trafi windykacji EULEO, użytkownik systemu natychmiast otrzyma stosowne powiadomienie na zdefiniowany adres e-mail.
W specjalnych zakładkach użytkownik będzie mógł w każdej chwili sprawdzić status wszystkich obserwowanych NIPów oraz tylko tych, które znajdują się w windykacji EULEO.
Szczegółowa lista kontrahentów posiadających dług zawiera informacje na temat ilości postępowań prowadzonych przeciwko dłużnikowi oraz datę ostatniej windykacji.

MONITORING NIP – baza obserwowanych klientów. Standardowa baza obserwowanych klientów zawiera 50 numerów NIP. Na Twoje życzenie możemy ją powiększyć.

Tworzenie bazy obserwowanych klientów oraz wgrywanie numerów NIP w kilku krokach:

KROK1: Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę „Obserwowani klienci” (1)

KROK2: Następnie wybierz zakładkę „Obserwuj klienta” (2)

KROK3: Wgraj numery NIP z pliku (CSV lub XLSX) i dodaj do obserwowanych (3)

KROK4: Baza jest gotowa i aktywna

Was this article helpful?

Related Articles