Co to są działania prewencyjne

To komplet narzędzi, które w założeniu mają zminimalizować ryzyko powstania zaległości płatniczych w Twojej firmie. Narzędzie te pozwalają weryfikować lub dyscyplinować Twoich kontrahentów bez konieczności angażowania działań windykacyjnych. Są to narzędzia, z których możesz skorzystać samodzielnie lub za pośrednictwem EULEO.

Do działań prewencyjnych zaliczamy:

 1. Sprawdzanie kontrahentów (weryfikacja kontrahentów on-line w platformie Rozważna Firma)
 2. Pieczęcie prewencyjne
 3. Audyt bezpieczeństwa należności
 4. Monitoring numerów NIP
 5. Giełda długów
 6. Oferta Trudnych Wierzytelności na Sprzedaż (OTWS) – 10 branż
 7. Raport gospodarczy

1. Sprawdzanie kontrahentów – skorzystaj z wyszukiwarki NIP, numer NIP wpisuj jako ciąg cyfr (67899999).

2. Pieczęcie prewencyjne – masz 5 wzorów do wyboru, w 3-ch językach; j. polski, j. angielski, j. niemiecki.

Przybijaj pieczątkę na fakturach, wezwaniach do zapłaty, pismach do kontrahentów.

3. Audyt bezpieczeństwa należności – przeprowadzany jest przez EULEO w siedzibie Zleceniodawcy

 • Wywiad z kluczowymi pracownikami  Zleceniodawcy zaangażowanymi w procedury udzielania  i nadzorowania kredytu kupieckiego w formie ankiety i bezpośrednich rozmów.
 • Przegląd procedur zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy.
 • Sporządzenie pisemnego raportu dla Zleceniodawcy opisującego stan procedur zarządzania wierzytelnościami wraz
  z rekomendacjami zmian.

4. Monitoring numerów NIP – stwórz bazę swoich kontrahentów, których chcesz obserwować

5. Giełda długów w Rozważnej Firmie

6. Oferta Trudnych Wierzytelności na Sprzedaż (OTWS) – 10 branż obsługiwanych przez EULEO

7. Raport gospodarczy

Celem usługi jest zapewnienie Partnerom EULEO możliwie szerokiego zakresu informacji oraz systemu ocen w celu ustalenia stopnia wiarygodności kredytowej ich kontrahentów. Informacje gospodarcze oraz system ocen wspomaga zarządzenie ryzykiem kredytowym oraz umożliwia klasyfikację kontrahentów ze względu na ich zdolność do regulowania zobowiązań.

Dane zawarte w raporcie gospodarczym czerpane są z wielu źródeł, w szczególności z:

 • aktualizowanych baz danych EULEO,
 • informacji uzyskanych z kooperujących z EULEO wywiadowni gospodarczych,
 • efektów czynności wywiadowczych,
 • dostępnych rejestrów sądowych i urzędowych,
 • dostępnych publikacji urzędowych, sądowych, prasowych.

Was this article helpful?

Related Articles