Scenariusz, scenariusze monitoringu – co to jest i jak działa?

Scenariusz monitoringu to narzędzie umożliwiające zdefiniowanie częstotliwości komunikacji systemu Monitoringu Faktur z Twoim kontrahentem.

Na początku określasz jak długi cykl monitorowania przewidujesz dla swojego kontrahenta – pamiętaj, raz ustalony cykl nie może być zmieniony, do momentu, gdy kontrahent nie będzie miał w saldzie żadnych faktur.

MNB-Scenarisuze_DPD

 

Długość monitoringu wpływa na sposób komunikacji z kontrahentem, oraz to, jak długo będziesz mógł wysyłać wezwania do zapłaty z systemu. Liczony jest od dnia terminu płatności najstarszej faktury z salda, do dnia dzisiejszego.

Pamiętaj, gdy przeterminowanie przekroczy maksymalny, zadany przez Ciebie okres monitoringu, (np. 90 dni od dnia wymagalności najstarszej faktury w saldzie) dalsze wzywanie do zapłaty nie będzie już możliwe. W takim przypadku alternatywą dla odzyskania pieniędzy będzie zlecenie windykacji polubownej lub sądowej.

 

W kolejnym kroku decydujesz jakimi kanałami komunikacji chcesz porozumiewać się z kontrahentem, jak często, podejrzysz również szablony wezwań, które otrzyma Twój kontrahent.

MNB Scenariusz monitoringu

 

 

Do Twojej dyspozycji oddajemy rekomendowany scenariusz komunikacji z kontrahentem. Możesz go jednak zmienić, wedle swoich upodobań.

Pamiętaj, Twój kontrahent otrzyma powiadomienie o braku zapłaty maksymalnie raz na tydzień, decydując się na wyłączenie niektórych komunikatów, osłabiasz działanie monitoringu. Możesz dowolnie zmieniać scenariusz, z tym, że minimalna ilość komunikatów z kontrahentem nie może być mniejsza niż 50% wszystkich możliwych komunikatów.

 

Podsumowując:

Za pomocą tego narzędzia określisz:

  • jak długo chcesz monitorować kontrahenta,
  • jak często kontrahent powinien otrzymywać powiadomienia o braku zapłaty
  • w jakiej postaci: elektronicznego wezwania do zapłaty lub krótkiej wiadomości tekstowej (SMS)
  • w jakim tonie mają być wysyłane wezwania
  • kto ma być nadawcą tych wezwań – Ty, czy Rozważna Firma

 

Was this article helpful?

Related Articles