Kiedy monitoring się kończy?

Monitoring jest zakończony w następujących sytuacjach:

  • Gdy kontrahent spłacił wszystkie należności
  • Gdy należności kontrahenta przekroczyły określony przez Ciebie czas na monitoring
  • Gdy przekazałeś kontrahenta do windykacji.

Was this article helpful?

Related Articles