Jak mam interpretować informacje zawarte w Oferta Trudnych Wierzytelności (OTWS)?

Listy OTWS (podzielone na branże) zawierają oferty sprzedaży wierzytelności wobec podmiotów skrajnie nierzetelnych, niewypłacalnych. Podjęcie współpracy z taką firmą, zakup długu takiej firmy związany jest z bardzo wysokim ryzykiem. Należy pamiętać iż wierzytelności takiego podmiotu były wcześniej przedmiotem windykacji przez firmę EULEO i to pracownicy tej firmy zakwalifikowali taką wierzytelność jako praktycznie niemożliwą do odzyskania.

Was this article helpful?

Related Articles