Gdzie znajduje się Oferta Trudnych Wierzytelności na Sprzedaż (OTWS)?

Listy OTWS znajdują się w sekcji TRUDNE DŁUGI (1).

Listy z OTWS zawierają bieżące dane o dłużnikach z 10 branż obsługiwanych przez EULEO (2).

Rys. 1. Sekcja Trudne Długi

Rys. 2. Listy OTWS

Was this article helpful?

Related Articles