Gdzie znajdują się raporty windykacyjne?

Wybierz zakładkę windykacje (1). Wyszukaj dłużnika, najedź myszką na nazwę dłużnika, kliknij – otworzy się zlecenie z danymi dłużnika i strukturą zadłużenia,

Pod danymi dłużnika/zlecenia znajdują się notatki z prowadzonych działań windykacyjnych (2).

Rys. 1. Zakładka windykacja

Rys. 2. Wyszukaj dłużnika/zlecenie, zapoznaj się z notatkami z przebiegu windykacji

Was this article helpful?

Related Articles