Dlaczego powiadomienia są wysyłane do całego salda a nie poszczególnych faktur ?

Z księgowego, ale także windykacyjnego punktu widzenia adresatem wezwań do zapłaty jest Państwa kontrahent, dlatego też każdorazowo przypominamy mu o wszystkich fakturach i łącznym saldzie należności. Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa Kontrahent cały czas ma świadomość jaką łączną kwotę do zapłaty jest Państwu winny. Oczywiście każdorazowo informujemy go o przeterminowaniu poszczególnych faktury.

 

MNB_Powiadomienie o zapłacie

Was this article helpful?

Related Articles