Czy możemy oglądać raporty ze zleceń prowadzonych dla innych klientów?

Nie. Każdy użytkownik ma dostęp jedynie do raportów ze zleceń firmy, którą reprezentuje, o ile jego poziom dostępu przewiduje korzystanie z takiej. Gwarantujemy pełną poufność powierzonych nam informacji i udostępnianie ich jedynie uprawnionym użytkownikom.

Was this article helpful?

Related Articles