Co to znaczy, że monitoring został zawieszony, wstrzymany, co znaczy że kontrahent nie jest monitorowany.

W Monitoringu Faktur rozróżniamy następujące statusy kontrahentów:

 

Monitorowani – kontrahenci, którym wysyłane są automatycznie przypomnienia o zapłacie faktur zgodnie z ustawionym przez Ciebie scenariuszem monitoringu.

Rozliczeni – kontrahenci, którzy aktualnie nie mają żadnej faktury do zapłaty (przypomnienia nie są do nich wysyłane). W chwili, gdy dodasz do klienta niezapłaconą fakturę, wysyłanie powiadomień zostanie automatycznie uruchomione, a kontrahent będzie przeniesiony do listy monitorowanych.

Pamiętaj, że: jeżeli ustawiłeś minimalną wartość salda (opcja dostępna w Ustawieniach) na liście klientów rozliczonych będą również znajdowali się także ci, których salo nie przekroczyło minimalnej, zdefiniowanej przez Ciebie, wartości.

Zagrożeni – kontrahenci, którzy zalegają z opłaceniem faktur, dłużej, niż określony przez Ciebie scenariusz monitoringu. (wysyłanie przypomnień zostało zatrzymane), a więc w ocenie systemu są to kontrahenci, którzy mogą stanowić dla Ciebie zagrożenie. Jeżeli kontrahent, pomimo wysyłanych przypomnień, dalej nie uregulował swoich należności, warto abyś rozważył przekazanie jego faktur do windykacji.

Niemonitorowani – kontrahenci, którym wstrzymałeś wysyłanie przypomnień lub nie przypisałeś scenariusza monitoringu (przypomnienia nie są do nich wysyłane) a także Ci, do których wysyłka monitów jest niemożliwa (brak zdefiniowanego telefonu lub adresu e-mail).  W każdej chwili możesz wznowić wysyłanie przypomnień lub zdefiniować scenariusz dla niemonitorowanego kontrahenta. Odpowiednie opcje znajdziesz w zakładce „Scenariusz monitoringu” w widoku klienta.

Przekazani do windykacji – kontrahenci, których zdecydowałeś się przekazać do windykacji (przypomnienia nie są do nich wysyłane). Klienci w windykacji będą ponownie monitorowani dopiero, gdy wszystkie ich faktury przekazane do windykacji zostaną zapłacone.

 

Stany monitoringu

Was this article helpful?

Related Articles