Mam drugą firmę, chcę również korzystać z RF? Czy muszę mieć odrębne kody dostępu?

Nie ma konieczności generowania odrębnych loginów dla drugiej organizacji.

Na pulpicie RF należy skorzystać z przycisku „ DODAJ FIRMĘ”, wpisać NIP dodawanej firmy oraz uzupełnić dane adresowe (1-3).  Po zakończeniu rejestracji  nowej organizacji i zapisaniu danych, konto automatycznie jest aktywne. 

Można przełączać się między firmami bez konieczności wylogowywania.

Rys. 1. Dodawanie nowej firmy.

Rys. 2. Wpisz NIP

Rys. 3. Uzupełnij dane firmy, zapisz, konto jest aktywne.

Rys. 2 Przełączanie pomiędzy firmami.

Was this article helpful?

Related Articles