Gdzie mogę dokonać zmian na moim koncie ?

Gdzie mogę dokonać zmian na moim koncie ?

Administracja kontem w Rozważnej Firmie została podzielona na klika odrębnych sekcji, zakres dostępu zależy od uzyskanych uprawnień – zostały zdefiniowane 2 poziomy dostępu – Poziom OGRANICZONY oraz Poziom PEŁNY.

1. Poziom OGRANICZONY – odczytasz wiadomości systemowe (1), zmienisz swoje indywidualne dane, takie jak; imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także zmienisz ustawienia hasła (2), zobaczysz listę użytkowników Twojej firmy (3). Na poziomie – masz możliwość przełączania się pomiędzy organizacjami (firmami), którymi zarządzasz (4), a także możesz dodać kolejną organizację (5).

Możesz uzyskać zdalną pomoc Biura Obsługi Klienta. Skorzystaj z koła ratunkowego znajdującego się na pulpicie, w prawym, górnym rogu (6). Wygeneruj jednorazowy, unikatowy token i przekaż go do Biura Obsługi Klienta (bok@euleo.pl, 12 666 0 667) – uzyskasz pomoc on-line.

Rys. 1. Powiadomienia systemowe

Rys. 2. Zmiana danych na koncie, zmiana hasła, wybór języka

Panel użytkownika
Rys 3. Lista użytkowników

Rys. 4. Przełączanie między firmami

Rys. 5. Dodawanie nowej firmy

Rys. 6. Pomoc zdalna, generowanie unikatowego tokena

2. Poziom PEŁNY – masz dostęp do zakresu z poziomu ograniczonego, dodatkowo możesz włączyć powiadomienia mailowe z systemu (1), możesz dodawać (2) i blokować użytkowników (3). Możesz dodać lub odebrać uprawnienia innym użytkownikom Twojej organizacji, sprawdzić poprawność danych firmowych oraz je zmienić (4).

Masz dostęp do cenników z zakresu Twojej współpracy z EULEO.

Rys. 1. Powiadomienia systemowe – ustawienia

Rys. 2. Dodawanie użytkownika

Rys. 3 Ustawianie uprawnień, blokowanie użytkownika

Rys. 4. Dane firmy, korekta

Rys. 5. CENNIKI z zakresu współpracy z EULEO

Was this article helpful?

Related Articles