Rodzaje powiadomień systemowych. Jak zmienić ustawienia powiadomień?

Mając  dostęp PEŁNY do Rozważnej Firmy możesz zarządzać ustawieniami powiadomień wysyłanymi na zdefiniowana w koncie Twojej firmy adresy e-mail. Decydujesz jaki rodzaj  powiadomień  i w jakiej formie ma być wysyłany przez system Rozważna Firma. Masz 3 opcje do wyboru; możesz otrzymywać  wiadomości  systemowe w podsumowaniu, w powiadomieniach lub przez e-mail.

Aby zarządzać ustawieniami należy wejść w zakładkę USTAWIENIA na koncie Twojej firmy . Rozwija się lista kilkudziesięciu zdefiniowanych rodzajów powiadomień oraz form ich dostarczania (1).

Z listy powiadomień wybierasz rodzaje powiadomień oraz sposób ich przekazania. Na koniec klikasz zielony przycisk „ZAPISZ” (2). Ustawione powiadomienia są aktywne. W każdej chwili możesz je zdefiniować w innych konfiguracjach, zgodnie z Twoimi potrzebami.

Rys 1. Ustawienia powiadomień

Rys. 2. Zapisz zdefiniowane ustawienia

Was this article helpful?

Related Articles