Jak zablokować dostęp do systemu osobie, która już u nas nie pracuje?

Jak zablokować dostęp do systemu osobie, która już u nas nie pracuje?

Nadać lub odebrać uprawnienia dla użytkownika może pracownik Państwa firmy, który posiada konto z uprawnieniami PEŁNYMI.

Wybierz w ustawieniach zakładkę użytkownicy, kliknij na użytkownika, któremu chcesz odebrać/zmienić uprawnienia (1). Następnie kliknij na zakładkę Organizacje i dokonaj wyboru opcji ustawień (2):

  1. Wybierz dostęp użytkownika: Pełny, ograniczony lub brak.
  2. Wybierz uprawnienia użytkownika: Aktywny, tymczasowo zablokowany, zablokowany.

Rys. 1. Edytuj użytkownika do zmiany uprawnień

Rys. 2. Wybór opcji ustawień

Was this article helpful?

Related Articles