Jak rozwiązano problem bezpieczeństwa danych zawartych w systemie?

System został skonstruowany w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osób niepowołanych.Jest zabezpieczony przed próbami włamania zarówno sprzętowo i programowo (posiada certyfikat SSL). Dla potrzeb bezpieczeństwa kopie bazy systemu Rozważna Firma zapisywane są na trzech niezależnych serwerach. Nad bezpieczeństwem systemu czuwa Dział Techniczny EULEO oraz wyspecjalizowana firma zewnętrzna. Wykonujemy także okresowo testy penetracyjne.

Was this article helpful?

Related Articles