Czy ktoś niepowołany może korzystać z systemu w profilu naszej firmy?

Nie ma takiej opcji. Każdy z użytkowników Rozważnej Firmy ma dostęp wyłącznie do spraw zleconych przez firmę, którą reprezentuje. Osoba niepowołana może uzyskać dostęp do systemu Rozważna Firma w cudzym profilu wyłącznie poprzez nieuprawnione przejęcie (kradzież) kodów dostępu.

W panelu Twojej firmy, mając dostęp PEŁNY, w zakładce „Użytkownicy”  możesz sprawdzić kto ma dostęp do danych Twojej firmy (1-2) oraz odebrać uprawnienia osobą, które już nie pracują – zakładka „Organizacje (3).

Rys. 1-2.

Rys. 3.

Was this article helpful?

Related Articles