Jak mogę nadać dostęp pracownikowi do konta firmy. Dodawanie użytkownika.

Jeśli posiadasz uprawnienia PEŁNE w koncie Twojej firmy, dodajesz nowego użytkownika klikając na pomarańczowy przycisk na pulpicie „DODAJ UŻYTKOWNIKA”.

Wpisujesz dane użytkownika; imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Następnie w zakładce „ORGANIZACJE” definiujesz poziom uprawnień nowego użytkownika (1-5). Zapisujesz ustawienia – profil nowego użytkownika jest aktywny.

Rys 1. Dodaj użytkownika

Rys. 2. Formularz użytkownika

Rys. 3. Ustawianie uprawnień użytkownika – zakładka Organizacje. Wybierając poziom dostępu PEŁNY dajemy użytkownikowi uprawnienia do wszystkich zasobów znajdujących się na koncie naszej organizacji. Użytkownik ma nieograniczony dostęp do zleceń windykacji, raportów windykacyjnych, zamawiania usług itp., może również dodawać nowych użytkowników do naszej organizacji.

Rys. 4. Ustawianie uprawnień – poziom ograniczony. Wybierając tą opcję możemy nowemu użytkownikowi zezwolić na zarządzanie kontem firmy w ograniczonym dostępie – zezwolić na podgląd i/lub edycję zasobów znajdujących się na koncie organizacji, określić status dostępu oraz wybrać z listy filtrów opcje, do których będzie miał dostęp (5).

Rys. 5. Ograniczenie dostępu – lista filtrów.

Was this article helpful?

Related Articles