Jak dołączyć dokumenty w zleconej już sprawie ? Gdzie znajdę dokumenty dołączone do sprawy?

System Rozważna Firma umożliwia dołączanie dokumentów, do już istniejących w systemie spraw (np. pismo od dłużnika, noty odsetkowe, noty obciążeniowe, zdjęcia itp.), a także pozwala na obejrzenie dokumentacji uzyskanej w trakcie windykacji.

Po zalogowaniu do Rozważnej Firmy wybierz z menu po lewej stronie zakładkę „Windykacje” (1).

Pojawia się lista zleconych spraw do windykacji EULEO. Następnie wybierz sprawę, do której zamierzasz dołączyć dokumenty (2).

Następnie wybierz zakładkę „PLIKI”. Kliknij na zielony przycisk „Dodaj plik lub zdjęcie”.

W kolejnym kroku wybierz plik zapisany na dysku swojego komputera. Wgraj wybrany plik i kliknij zakładkę DODAJ.

Wgrany plik zostaje zapisany w zleceniu i znajduje się w sekcji „PLIKI”.

Was this article helpful?

Related Articles