Zlecenie windykacji polubownej – import danych z pliku

W pierwszym kroku wybierz z menu po lewej stronie sekcję „WINDYKACJE” (1), następnie w prawym górnym rogu kliknij na pomarańczowy przycisk „NOWA WINDYKACJA” (2) i wybierz opcję „Wielu dłużników (z pliku)” (3).

Rys. 1. Sekcja „Windykacje”

Rys. 2. NOWA WINDYKACJA

Rys. 3. Opcja „Wielu dłużników (z pliku)

Zlecenia możesz dodać z pliku CSV lub XLSX – masz do dyspozycji załączony w systemie szablon pliku do pobrania (windykacje.xlsx.) (5).

Rys. 5. Załączony szablon pliku

Pobierz plik, uzupełnij dane dłużnika i długu, zapisz na swoim komputerze.

Wybierz plik z danymi zlecenia z dysku Twojego komputera i wgraj dane zlecenia. Na tym etapie masz jeszcze możliwość sprawdzenia i poprawienia danych (6).

Rys. 6. Poprawność danych zlecenia

Jeśli dane w pliku są poprawne, kliknij „DALEJ” – pojawi się informacja o rejestracji zlecenia w systemie Rozważna Firma oraz poprawnym imporcie pliku.

W ostatnim kroku kliknij pomarańczową ikonkę „zakończ”. Zlecenie znajduje się w systemie windykacyjnym i zostanie przekazane do realizacji.

Dla wygody zlecającego, w pobranym szablonie pliku umieszczona jest również lista z nazwami dokumentów stanowiących podstawę dochodzenia należności (7).

Rys. 7. Zdefiniowane nazwy dokumentów

Was this article helpful?

Related Articles