Czy informacje o zleceniach złożonych przez naszą firmę są dostępne dla innych?

Nie, nie są dostępne. System został zbudowany w sposób gwarantujący pełną poufność informacji o prowadzonych sprawach, które dostępne są tylko dla zleceniodawców.

Was this article helpful?

Related Articles