Jakie korzyści daje Użytkownikom system Rozważna Firma?

System Zarządzania Należnościami Rozważna Firma to nowoczesny system, który oferuje szereg funkcjonalności ułatwiających zarządzanie należnościami od działań prewencyjnych, przez windykację polubowną, do windykacji sądowej oraz egzekucji komorniczej.

Rozważna Firma to nowoczesny system dzięki któremu zweryfikujesz kontrahentów, sprawdzisz ich wiarygodność finansową, zmniejszysz ryzyko udzielenia kredytu kupieckiego, możesz monitorować swoich kontrahentów pod względem moralności płatniczej.

System Rozważna Firma został podzielony na kilka sekcji.

  1. DZIAŁANIA PREWENCYJNE:

* W ramach tej sekcji możesz stworzyć bazę obserwowanych numerów NIP i monitorować swoich kontrahentów pod kątem zdarzeń negatywnych – windykacja, postępowanie sądowe prowadzone przez EULEO. Otrzymasz powiadomienia e-mailowe natychmiast po wystąpieniu takich faktów.

*Masz dostęp do Monitoringu Faktur – automatycznie wysyłane przez system Rozważna Firma monity sms i/lub e-maile na zdefiniowane dane kontaktowe Twoich kontrahentów z przypomnieniem o konieczności zapłaty. Narzędzie, którego stosowanie pozwoli skutecznie przyśpieszyć spływ należności od kontrahentów, nie wpływając negatywnie na wzajemne relacje.

*Masz dostęp do listy OTWS, które zawierają oferty sprzedaży wierzytelności wobec podmiotów skrajnie nierzetelnych, niewypłacalnych. Podjęcie współpracy z taką firmą, zakup długu takiej firmy związany jest z bardzo wysokim ryzykiem. Wierzytelności takiego podmiotu były wcześniej przedmiotem windykacji przez firmę EULEO i to pracownicy EULEO zakwalifikowali taką wierzytelność jako praktycznie niemożliwą do odzyskania.

*Masz dostęp do Oferty Długów na Sprzedaż, to oferta wierzytelności, które trafiły do windykacji prowadzonej przez firmę EULEO. Jednym ze sposobów zaspokojenia wierzyciela (uzyskania zapłaty) jest sprzedaż długu.

* Masz dostęp do wyszukiwarki dłużników online – jest to rozbudowana, stale aktualizowana baza informacji o wypłacalności kontrahentów, która pozwala na ich weryfikację przed rozpoczęciem współpracy.

  1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI/INNE USŁUGI EULEO:

* Rozważna Firma umożliwia składanie zleceń on-line. Dzięki temu zlecenie automatycznie po wprowadzeniu do systemu Rozważna Firma trafia do systemu windykacyjnego. Od razu też podejmowane są działania windykacyjne; wysyłane są powiadomienia systemowe oraz wezwania do zapłaty.

* Przez system Rozważna Firma możesz zlecać windykację zarówno polską jak i zagraniczną. Możesz wybrać walutę swojego dłużnika z listy podpowiedzi. Możesz zlecać należności ubezpieczone i dokonać wyboru ubezpieczyciela; masz do dyspozycji listę firm ubezpieczeniowych.

* Masz dostęp do wszystkich swoich zleceń 24 h/dobę, możesz śledzić postępy we wszystkich zleconych sprawach w trybie on-line, możesz  generować raporty windykacyjne; zapisywać je w komputerze lub drukować.

* Przez system Rozważna Firma zlecisz każda usługę, którą oferuje EULEO; zlecisz wykonanie raportu gospodarczego, majątkowego, skip tracing, zamówisz pieczęć prewencyjną, zlecisz wizytę terenową,

  1. BAZA WIEDZY:

* Masz dostęp do aktualnej wiedzy prawnej oraz finansowej. Zagadnienia prawne i finansowe,  w formie artykułów eksperckich,  zostały opracowane przez specjalistów EULEO z dziedziny prawa, finansów i ekonomii.

Reasumując, korzystanie z Rozważnej Firmy sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji w biznesie oraz dostarcza niezbędnych wiadomości z zakresu prawa i finansów.

Was this article helpful?

Related Articles