Co oznacza parametr skuteczności monitoringu i jak jest wyliczany?

Na parametr skuteczności monitoringu mają wpływ dwa czynnik:

  • efektywność działań, czyli wartość zapłaconych kwot, w stosunku, do łącznego salda należności w monitoringu
  • średnie opóźnienie płatności – średnia ilości dni od terminu płatności na fakturze, do momentu jej zapłaty przez kontrahenta

 

Skuteczność monitoringu

Was this article helpful?

Related Articles